Restauracja i restauracja

restauracjapow. 200 m2
restauracjamiejsc 120
taraspow. 100 m2
tarasmiejsc 50
bar
nagłośnienie
TV
kominek
WCdla niepełnosprawnych